Ήξερες ότι…

Οι καρποί της αντρουκλιάς (Arbutus andrachne) είναι εδώδιμοι με γλυκιά αλλα στυφή γεύση και αποτελούν μια πολύ καλή τροφή για τα πουλιά, ενω χρησιμοποιείται και από τον άνθρωπο για την παρασκευή λικέρ.

Did you know that…

The fruits of the Arbutus andrachne are sweet but with astringent taste and are a very good food for birds, while it is also used by humans to make liqueur.