Ήξερες ότι…

Τα κυριότερα είδη πανίδας που συναντιούνται στην περιοχή του Φαραγγιού του Άβακα είναι:

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: Αλεπού, λαγός, σκαντζόχοιρος.

ΠΟΥΛΙΑ: Κυπριακή σκαλιφούρτα (ενδημικό), Δασογιαννούδι  (ενδημικό), Γκιώνης (ενδημικό), πέρδικα, μικρή κουκουβάγια, κιρκινέζι, φάσσα.

ΕΡΠΕΤΑ: Σαύρα Stallion.

ΑΜΦΙΒΙΑ: Βάτραχος, ιριδίζων βάτραχος, βάτραχος δέντρου

Did you know that… 

The main species of fauna found in the area of the Avakas Gorge are:

MAMMALS: Fox, hare, hedgehog.

BIRDS: Cypriot scalifurta (endemic), Dasogiannoudi (endemic), Gionis (endemic), partridge, little owl, kestrel, fassa.

REPTILES: Stallion Lizard.AMPHIBIANS: Frog, iridescent frog, tree frog