Ήξερες ότι…

Η διαδρομή μέσα στο φαράγγι χαρακτηρίζεται από την πυκνή βλάστηση κι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό, σκιερό και υγρό περιβάλλον.

Did you know that…

The route through the gorge is characterized by dense vegetation and a particularly attractive, shady and wet environment.