Ήξερες ότι…

Στον Κάθηκα ενδιαφέροντα σημεία για τον επισκέπτη του χωρίου είναι το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, τα δύο μονοπάτια της φύσης, το μονοπάτι του Αγιάσματος, το μονοπάτι του Μούντικου και το φαράγγι των Κορονιών.

Did you know that…

In Kathikas, the interesting points for the visitor of the village are the Museum of Folk Art, the two nature trails, the path of Agiasmas, the path of Mundikos and the gorge of Koronia.