Ήξερες ότι…

Στον πύργο της Ρήγαινας υπάρχει μια τεράστια αιωνόβια βελανιδιά;

Did you know that…

In the tower of Rigaina there is a huge century-old oak tree?