Ήξερες ότι…

Τον Μάϊο ή τον Ιούνιο εμφανίζονται στον Ακάμα οι σπάνιες μπλε πεταλούδες που βρίσκονται υπό προστασία;

Did you know that…

In May or June the rare protected blue butterflies appear in the Akamas?