Ήξερες ότι…

Το χωριό Ίνεια πήρε αρχικά το όνομά του από τη λέξη ‘οίνος’, την αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει κρασί; Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν το χωριό ως ‘Οίνια’ με την ορθογραφία της λέξης σταδιακά να αλλάζει παίρνοντας τη σημερινή της μορφή.

Did you know that…

The village of Inia originally got its name from the word ‘inos’, the ancient Greek word for wine? Historical sources refer to the village as ‘Oinia’ with the spelling of the word gradually changing to take its current form.