Ήξερες ότι…

Η σκαλιφούρτα είναι προστατευόμενο πτηνό που κάθε Μάρτιο ξεκινάει από το Σουδάν στην Αφρική για να έρθει Κύπρο να φτιάξει τη δική της οικογένεια διανύοντας 2500 χιλιόμετρα;

Did you know that…

The scalifurta is a protected bird that every March migrates from Sudan in Africa to come to Cyprus to build its own family by traveling 2500 kilometers?