Ήξερες ότι…

H κενταύρια η ακαμαντίς βρίσκεται μόνο στην Κύπρο, πρόκειται για αυστηρά προστατευόμενο φυτό που σπάνια το συναντάμε.

Did you know that…

The centaurea akamantis can only be found in Cyprus, this is a strictly protected plant that is rarely encountered.