Ήξερες ότι…

Ο κέδρος (cedrus brevifolia) είναι είδος δέντρου που φυτρώνει και ευδοκιμεί μόνο στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο δάσος της Πάφου; Ο κέδρος αποτελεί νομικά προστατευόμενο δέντρο.

Did you know that…

The cedar (cedrus brevifolia) is a type of tree that grows and thrives only in Cyprus and specifically in the forest of Paphos? Cedar is a legally protected tree.