Ήξερες ότι…

Ο Ακάμας έχει 3 κρατικά δάση: το δάσος Ακάμα, το δάσος Πέγειας και το δάσος Μελέτη; 

Did you know that…

Akamas has 3 state forests: the Akamas forest, Pegeia forest and Meleti forest