Ήξερες ότι…

Ο κουρκουτάς, ένα από τα μεγαλύτερα είδη σαύρας που συναντάμε στην Κύπρο, με το να φουσκώνει το σώμα του, νιώθει περισσότερη ασφάλεια; Ο κουρκουτάς ανήκει στην κατηγορία των ταχύτατων δρομέων. Καταπίνει την τροφή του χωρίς να χρησιμοποιεί τα δόντια του επειδή είναι μικρά για τη μάσηση. Τρώει κυρίως χερσαία ασπόνδυλα όπως σαλιγκάρια και άλλα μικρά έντομα. Γεννάει περίπου 3-10 αυγά κάθε φορά.

Did you know that…

Kourkoutas, one of the largest species of lizard found in Cyprus, by inflating its body, feels more secure? It belongs to the category of fast runners. It swallows its food without using its teeth as they are too small for chewing. It mainly eats terrestrial invertebrates such as snails and other small insects. She lays about 3-10 eggs at a time.