Ήξερες ότι…

Τα στατιστικά στοιχεία των δασικών πυρκαγιών, δείχνουν ότι 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές είναι ανθρωπογενείς και προκαλούνται κυρίως από αμέλεια και σε μικρότερο βαθμό κακόβουλα.

Did you know that…

Forest fire statistics show that 9 out of 10 forest fires are human-caused and are mostly caused by negligence and to a lesser extent by malicious intent.