Ήξερες ότι…

Στην χερσόνησο Ακάμα υπάρχουν 43 ενδημικά φυτά της Κύπρου (30,5%) από τα οποία τα δυο είναι τοπικά ενδημικά (Centaurea akamantis, Tulipa akamasica)

Did you know that…

On the Akamas peninsula there are 43 endemic plants of Cyprus (30.5%) of which two are locally endemic (Centaurea akamantis, Tulipa akamasica)