Ήξερες ότι…

Με τον όρο πανίδα εννοούμε το σύνολο των ζωικών οργανισμών δηλαδή τα ερπετά, τα αμφίβια, τα θηλαστικά, τα πουλιά, τα έντομα, τα ψάρια και διάφορους άλλους μικροοργανισμούς.

Did you know that…

By the term fauna we mean all the animal organisms ie reptiles, amphibians, mammals, birds, insects, fish and various other micro-organisms.