Ήξερες ότι…

Η Κύπρος φιλοξενεί τον αριθμό των 46 ειδών άγριων ορχιδέων.

Did you know that…

Cyprus accomodates 46 species of wild orchids.