Ήξερες ότι…

Η πέταλο νυχτερίδα (ένα από τα είδη νυχτερίδων που βρίσκονται στον Ακάμα) είναι το μακροβιότερο είδος νυχτερίδας στην Ευρώπη; Ζει έως και 30 χρόνια.

Did you know that…

The horseshoe bat (one of the bat species found        in the Akamas) is the longest living European bat species? It lives up to 30 years.