Ήξερες ότι…

Η νυχτερίδα Pipistrelle τρώει έως και 3000 ζωύφια τη νύχτα. Είναι από τις νυχτερίδες πο συναντάμε στον Ακάμα.

Did you know that…

The Pipistrelle bat, eats up to 3000 bugs per night. It is one of the bats that can be found in the Akamas.