Ήξερες ότι…

Το εθνικό ζώο της Κύπρου είναι το κυπριακό μουφλόν, γνωστό και ως Αγρίνο. Το Μουφλόν είναι ένα μοναδικό θηλαστικό είδος προβάτου, είναι επίσης το μεγαλύτερο θηλαστικό που έχει βρεθεί στο νησί. 

Did you know that… 

The national animal of Cyprus is the Cypriot Mouflon, also known as the Agrino. The Mouflon is a unique mammal species of sheep, it is also the largest mammal found on the island.