Ήξερες ότι…

Η Κύπρος θεωρείται μοναδικός προορισμός για πτηνοπαρατήρηση, αφού πέραν των ενδημικών ειδών, το νησί αποτελεί βασικό σημείο αναπαραγωγής από όπου διέρχονται κάθε φθινόπωρο και άνοιξη εκατομμύρια πτηνά;

Did you know that…

Cyprus is considered a unique destination for bird watching, since in addition to the endemic species, the island is a key breeding point where millions of birds pass through every autumn and spring?