Ήξερες ότι…

Το Εθνικό Πάρκο Ακάμα παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους βοτανολόγους και τους επιστήμονες επειδή περιλαμβάνει περίπου 530 σπάνια είδη φυτών, από τα οποία τα 126 αναπτύσσονται αποκλειστικά στην Κύπρο;

Did you know that…

The Akamas National Park is of interest to botanists and scientists because it contains about 530 rare plant species, of which 126 grow exclusively in Cyprus?