Ήξερες ότι…

Ο Κρίνος της θάλασσας (Pancratium maritimum) είναι αυτοφυές φυτό που συναντά κανείς σε αμμώδεις θαλάσσιες ακτές.

Αποτελεί ένα από τα ωραιότερα είδη στις αμμώδεις παραλίες της χώρας μας, αν και τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της αύξησης του τουρισμού οι πληθυσμοί του μειώνονται συνεχώς.

Did you know that… 

The Sea Lily (Pancratium maritimum) is a native plant found on sandy sea shores.It is one of the most beautiful species on the sandy beaches of our country, although in recent years, due to the increase in tourism, its populations are constantly decreasing.