ΔΡΟΥΣΕΙΑ

Το πλούσιο σε πολιτιστικά και αρχαιολογικά μνημεία χωριό της ∆ρούσειας κρύβει αξιόλογη ιστορία. Το χωριό υπήρξε κατά την Αγγλοκρατία (1878-1960) μεγάλο κεφαλοχώρι. ∆ιέθετε πολλές αστικές λειτουργίες, όπως αστυνομικό και δασικό σταθμό, υγειονομική υπηρεσία κ.α. Επίσης, στη ∆ρούσεια λειτουργούσε σχολείο από το 1870.

Η ∆ρούσεια, με πληθυσμό γύρω στους 500 κατοίκους το 2022, διατήρησε δια μέσου των αιώνων την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και τα παραδοσιακά της επαγγέλματα, όπως τη γεωργό-κτηνοτροφία και την αμπελουργία. Βέβαια, οι παραδοσιακές ασχολίες αντικαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία. Το χωριό διαθέτει σήμερα ξενοδοχεία, πολλά αγροτουριστικά συγκροτήματα και παραδοσιακές ταβέρνες.

Στη ∆ρούσεια υπάρχουν ξωκλήσια όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Λουκάς, η εκκλησία του Αγίου Επιφανίου, η σπηλιά του Άη Αμπέλη, ο Άγιος Κόνωνας και το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, που αποτελεί μέρος του αρχαίου μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη.

Το αρχαίο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Νικοξυλίτη, που ανάγεται τουλάχιστο στον 15ο αιώνα, συγκαταλεγόταν ανάμεσα στις πλουσιότερες μονές της Κύπρου με μεγάλη κτηματική περιουσία. Το μοναστήρι καταστράφηκε από πυρκαγιά κατά την τουρκοκρατία και απέμεινε μόνο η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία ανακαινίστηκε το 1923. Μερικές φορητές εικόνες του αρχαίου αυτού μοναστηριού βρίσκονται σήμερα στην εκκλησία του Αγίου Επιφανίου.

Το χωριό διαθέτει επίσης δύο αξιόλογα μουσεία, το μουσείο υφαντικής και το περιφερειακό μουσείο αγροτικής ζωής Ακάμα.

Ήξερες ότι...

Η Δρούσεια διαθέτει δύο αξιόλογα μουσεία, το μουσείο υφαντικής και το περιφερειακό μουσείο αγροτικής ζωής Ακάμα.