Ήξερες ότι…

H Οινάνθη η κυπρία έχει κι άλλες ονομασίες όπως Σκαλιφούρτα ή Σκαλαφούρτα ή Παπαούρα ή Ασπροτζιεφαλούσα.

Did you know that… 

Oenanthe cypriaca is also called Cyprus Wheatear or Cyprus Pied Wheatear.